Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o ochraně údajů

1. Zpracování osobních údajů
Poskytovatel webového prostoru nebude shromažďovat údaje o uživateli. Statistické údaje o přístupu jsou například nejčastěji navštěvované weby a stránka, ze které se uživatel dostal na web (například z vyhledávače).

Společnost CASIO využívá obrazové body a průhledné soubory GIF k podpoře online reklamy. Díky těmto souborům může společnost CASIO sledovat, které reklamy vedly k otevření konkrétních internetových stránek. Takto vytvořené a používané informace nelze využít k identifikaci konkrétního jednotlivce - neobsahují žádná jména, e-mailové adresy, adresy bydliště ani telefonní čísla.

Tyto statistické údaje nejsou spojovány s konkrétními osobami a jsou zpracovány čistě anonymně. Je ale nutno upozornit, že každý uživatel internetu při návštěvě každého webu zanechá stopu a tyto stopy lze později využít k identifikaci, například podle IP adresy.

Bez vašeho svolení neuložíme žádné další osobní údaje. Sami rozhodujete o tom, zda chcete společnosti CASIO poskytnout své osobní údaje, například v rámci průzkumu nebo účastí v soutěži. Takto získané informace budou uchovávány zcela důvěrně a bez vašeho svolení nebudou předány třetí straně. Budou uloženy jen po dobu, kdy jsou potřebné k zajištění konkrétních služeb, a poté budou kompletně vymazány. Tyto informace nebudou předány třetím stranám za účelem reklamy, pokud to výslovně nepovolíte. Povolení můžete vzít zpět, a to kdykoli, elektronicky, pokud je jasný váš vědomý úmysl. Váš souhlas zaznamenáme a obsah vašeho souhlasu můžete kdykoli prohlížet.

Veškeré informace uvedené při registraci produktu jsou vyhodnocovány anonymně, výhradně za účelem zlepšování produktů a jejich vlastností.

Osobní údaje vztahující se k zaměstnancům společnosti budou zveřejněny jen s výslovným souhlasem dotčených osob.

2. Cookies
Některé webové služby nabízené společností CASIO využívají cookies ke zjišťování počtu návštěvníků.

Cookie je malý soubor uložený na pevném disku uživatele. Ukládá informace o návštěvě konkrétního webu, tudíž lze identifikovat opakované návštěvy. Tyto informace může číst jen web, který cookie vytvořil. V případě webu www.casio-europe.com je to také společnost CASIO Europe GmbH. Nejsou ukládány osobní údaje uživatelů.

V prohlížeči můžete nastavit, aby cookies nebyly akceptovány - tím se ale naruší technické programování webu a můžete ztratit přístup k některým nabídkám a webovým službám na webech společnosti CASIO. Cookies také můžete kdykoli sami vymazat podle návodu k webovému prohlížeči.

Osobní údaje jsou také shromažďovány, pokud se účastníte soutěží, zadáváte objednávky atd. Společnost CASIO Europe GmbH tyto informace zpracuje v souladu se zákonnými požadavky na ochranu údajů. Informace budou pro reklamní účely zpracovány jen v souladu se zákonnými ustanoveními. Podrobnosti najdete v příslušných podmínkách účasti v soutěži nebo v obchodních podmínkách.

3. Google Analytics
Tento web využívá Google Analytics, službu analýzy webu od společnosti Google, Inc. (“Google”). Google Analytics využívá “cookies”, což jsou textové soubory ukládané ve vašem počítači, které umožňují analýzu způsobu využívání webu uživateli. Informace vytvořená na základě cookie a týkající se způsobu, jakým web používáte (včetně vaší IP adresy) budou předány společnosti Google, která je uloží na serverech v USA. Společnost Google tyto informace využije k vyhodnocení způsobu, jakým používáte web, k sestavení výkazu aktivity webu pro jeho provozovatele a k poskytnutí dalších služeb souvisejících s aktivitou na webu a využíváním internetu. Společnost Google tyto informace také může předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto strany provádějí zpracování informací jménem společnosti Google. Společnost Google nespojuje vaši IP adresu se žádnými jinými údaji, které uchovává. Používání cookies můžete vypnout nastavením ve vašem prohlížeči, poté ale nebudete mít přístup ke všem funkcím tohoto webu. Použitím tohoto webu souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google, výše uvedeným způsobem a k výše uvedeným účelům.

Tato internetová stránka používá demografické přehledy služby Google Analytics, které využívají údaje o reklamě na základě zájmů společnosti Google a údaje návštěvníků od třetích stran (například věk, pohlaví a zájmy). Tyto údaje nelze zpětně přiřadit k žádné konkrétní osobě a mohou být kdykoli deaktivovány prostřednictvím nastavení reklamy.

4. Právo informování
V souladu s aktálnímí zákony a pokud o to požádáte, vás společnost CASIO bude písemně a zdarma informovat, zda o vás ukládáme nějaké osobní údaje a co tyto informace tvoří.