Podmínky používání

Podmínky použití

Společnost CASIO se na těchto webových stránkách neustále snaží poskytovat aktuální, úplné a správné informace. Dříve než se rozhodnete postupovat podle informací na tomto webu, poraďte se se specializovaným prodejcem nebo některým z našich zaměstnanců.

1. Použití obrázků, textů a stahování
Veškerý obsah tohoto webu, zejména obrázky, texty a grafika, jsou chráněny autorskými právy, právy k obchodní značce nebo dle zákona o konkurenci. To se může týkat i případů, kdy není dosaženo míry originality požadované pro ochranu autorských práv. Stahování materiálů a kopírování pro ostatní výhradně k soukromým účelům je podmíněno naším předchozím výslovným a písemným souhlasem. V případě nesprávného použití našeho obsahu si vyhrazujeme právo učinit právní kroky.

Autorským právem jsou zvlášť chráněny příručky a návody dostupné na našem webu ke stažení. Jednotlivé návody k použití lze stahovat jen pro čistě osobní použití. Veškeré další kopírování nad rámec tohoto svolení a předávání třetím stranám jsou zakázány, zejména pro obchodní účely nebo k použitým přístrojům. Porušení tohoto ustanovení může být důvodem k řízení o náhradu škody nebo může být dokonce trestným činem.

2. Stahování
Software nabízený na našich webech má ověřenou funkčnost a neobsahuje viry. Je klasifikován jako freeware, který lze třetím stranám předávat jen se souhlasem společnosti CASIO. Odpovědnost za shodu freeware se specifikacemi je ve srovnání s prodávaným softwarem značně omezena.

Uživatel má právo používat software jen na uvedeném operačním systému a jen při splnění minimálních požadavků na hardware.

Společnost CASIO ručí za to, že se na jí poskytované služby nevztahují práva třetích stran a ochrání uživatele před všemi reálnými nároky třetích stran. Pokud třetí strana vůči uživateli vznese nárok, že určitá služba poškozuje její práva, musí uživatel okamžitě písemně informovat společnost CASIO. Tam, kde je to právně umožněno, má společnost CASIO nárok vstoupit do procesu a vyvrátit vznesený nárok. Pokud by služba poškozovala práva třetí strany, musí uživatel software okamžitě přestat používat.

Společnost CASIO navíc odpovídá jen za úmyslné nebo hrubé porušení povinnosti, s výjimkou případů, kdy dojde ke škodě na těle, zdraví nebo životě. Veškeré ostatní nároky uživatele související se vzniklou škodou jsou vyloučeny. To neovlivňuje odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za produkt.

V případě ztráty dat společnost CASIO ručí jen v případech, kdy je specializovaným zálohovacím systémem prováděno zálohování dat.

3. Vnější odkazy
Společnost CASIO neodpovídá za weby mimo doménu www.casio-europe.com a weby souvisejících produktů, například www.g-shock.de nebo www.exilim.de, a za weby, jejichž obsah jasně není vlastnictvím společnosti CASIO. Otevření nového okna upozorňuje, že jde o odkaz na vnější web. Nemůžeme vyloučit, že provozovatel příslušného webu po vytvoření odkazu změnil jeho odkaz. Vnější weby nejsou následně kontrolovány. Pokud vás obsah odkazovaných webů uráží, informujte nás, abychom mohli odkaz ověřit nebo odstranit.

4. Obchodní značky/autorská práva
„CASIO“ je registrovaná obchodní značka společnosti CASIO Computer Co., Ltd., Japonsko.

Veškeré značky, logotypy, internetové adresy, označení produktů nebo modelů vztahující se k produktům nebo službám, náležející společnosti CASIO nebo firmám propojeným se společností CASIO jsou obchodní značky náležející společnosti CASIO nebo firmám propojeným se společností CASIO. Seznam obchodních značek a označení společností není vyčerpávající a neuvedení obchodní značky na těchto webech neznamená, že značka není chráněna.

Je zakázáno používat a zejména upravovat symboly/značky CASIO bez předchozího písemného schválení společností CASIO nebo případů, kdy je toto schválení poskytnuto zákonem (v případech, kdy nejde o použití jako obchodní značky).

Popisy ostatních produktů a společností uvedené na tomto webu mohou být obchodními značkami příslušných vlastníků, a jsou jako takové výslovně uznány.

5. Změny a chyby
Společnost CASIO si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění měnit produkty, weby, služby zákazníkům, služby, programy a tyto podmínky použití. V případě dlouhodobých závazků bude uživatel o změně informován e-mailem. V případě stávajících dlouhodobých vztahů se společnosti CASIO má zákazník právo protestovat proti změně dlouhodobého závazku do 30 dnů. V případě protestu má společnost CASIO právo do 14 dnů vypovědět smluvní vztah.